مدیریت سلامت روان در دوران قرنطینه توسط زنان

مشهد- ایرنا- قشر زنان ظرف هشت ماه تداوم شیوع روزافزون ویروس همه‌گیر کرونا، به عنوان نیمی از اعضای جامعه در کسوت مادر و مدیر خانه، پزشک، پرستار، کارمند و کارگر بخش قابل توجهی از اقدامات پیشگیرانه و مدیریت مهار و مقابله با این ویروس را بر عهده داشته و هنوز هم دارند. اینک پس از… ادامه خواندن مدیریت سلامت روان در دوران قرنطینه توسط زنان